Farnosť Stará Bystrica
Veľká jednoduchosť iných udivuje a strháva ešte viac ako to,
čo je komplikované.
bl. Zdenka Schelingová

Nedeľné oznamy

 

Dvadsiata šiesta nedeľa – 25. septembra 2022

 

 

 1. Ďakujem vám, ktorí ste ozdobili kostol darmi zeme k omši na poďakovanie za úrodu.

 2. Počas týždňa bude prebiehať duchovná obnova pred hodami. (Program na výveske a —> TU.)
  Sväté omše od pondelka do piatku budú o 17:00 h.
  V pondelok, utorok a stredu budú sláviť svätú omšu pozvaní kňazi s príhovorom na vybranú tému; budú tiež k dispozícii na svätú spoveď.

 3. Spovedanie: Po, Ut, St, Pia od 16. h., vo štvrtok počas poklony, v Klubine v sobotu od 16. h.
  Návšteva chorých:  v utorok dopoludnia.
  Pozývam Vás k svätej spovedi v tomto týždni ako prípravu na farské hody (bude to zároveň aj k prvému piatku).

 4. Vo štvrtok slávime sviatok sv. archanjelov Michala, Gabriela a Rafaela, slávnosť titulu nášho farského kostola.
  V tento deň môžeme v tomto kostole získať úplné odpustky.
  Od 6. hod. celý deň bude vystavená Oltárna sviatosť k tichej adorácii. (Môžete sa zapísať na polhodinovú službu.)
  Sv. omša o 17:00 h. bude obetovaná za služobníkov nášho farského chrámu a za všetkých, čo sa oň starajú, upratujú, zdobia atď.
  Po sv. omši sa pomodlíme litánie k sv. Michalovi pri jeho soche na rínku.

 1. Sobota (prvá v mesiaci):  sv. omša o 7:40 h., po nej fatimská pobožnosť.

 2. Deti pozývame na stretnutie Združenia mariánskej mládeže v sobotu o 15. h. pred kostolom.

 3. Na budúcu nedeľu budeme sláviť farské hody.
  Sväté omše: 8:00, 10:30 h.;  v Klubine v sobotu 17:00 h.
  Hosťom a slávnostným kazateľom pri slávnostnej svätej omši o 10:30 h. bude náš niekdajší pán farár Mons. prof. ThDr. Marian Šuráb, PhD.

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

25. 9.

Dvadsiata šiesta nedeľa
v Cezročnom období

  8:00  

  9:15 Klu

10:30

za farníkov

za zdravie a B. pomoc pre rodinu

poďakovanie za narodenie dieťaťa, Božie požehnanie pre rodinu

Pondelok

 

17:00

zdr. a dary Ducha Sv. - Pavol Marguš  [100]

Utorok

Sv. Vincenta de Paul, kňaza
Spomienka

17:00

B. požehn. – rod. Koňušíková  [104]

Streda

Sv. Václava, mučeníka

17:00

za B. pomoc – synovec Peter  [105]

Štvrtok

29. 9.

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov  §
Slávnosť titulu farského kostola

17:00

za služobníkov nášho chrámu

Piatok

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi  §
Spomienka

17:00

† Kamil (nedož. 70 r.)

Sobota

Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi  §
Spomienka

Prvá sobota – Fatimská:  po omši

  7:40

/

Dvadsiata siedma nedeľa
v Cezročnom období

v Starej Bystrici:
Sv. Michala, archanjela
Výročie posviacky kostola
Hodová slávnosť

17:00 Klu

za Ružencové spoločenstvo v Klubine

Nedeľa

2. 10.

  8:00  

10:30

za dobrodincov kostola

za farníkov

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS