Farnosť Stará Bystrica
Nech každý, koho prijmete,
od vás odchádza lepší a šťastnejší.
Matka Tereza

Nedeľné oznamy

 

Siedma veľkonočná nedeľa – 16. mája 2021

 

 

  1. Dnes sa koná zbierka na katolícke masmédiá. Pán nech odplatí vaše milodary!

  2. V piatok o 18. h. bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov a organizátorov ohľadom slávnosti prvého sv. prijímania.

  3. Záujemcovia o birmovanie nech si podorábajú všetky stanovené úlohy (stránka pre birmovancov).

  4. Streda, piatok a sobota sú letné kántrové dni. (Obsah: prosby za jednotu kresťanov a za duchovné povolania.)

  5. V tomto týždni si ešte môžete vykonať veľkonočnú svätú spoveď:  spovedá sa hodinu pred sv. omšami, príp. aj po omši.

  6. Budúca nedeľa je nedeľou Zoslania Ducha Svätého – Turíce.

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Sobota

Siedma veľkonočná nedeľa

15:30 Klu

17:00

poďak. za 60 r. života, B.pož. pre rodinu

za farníkov

Nedeľa

16. 5.

  8:00  L  

  9:15 Klu

10:30

Božie požeh. pre rod. Játiovú a Kolembusovú  [174/20]

† Jozefína a Anton Škorvaga, rod. a Katka

† Róbert a Robko Kubla (1. výr.)

Pondelok

Pondelok po 7. veľkonočnej nedeli

17:15

† Štefánia a Franstišek Podmanický, synovia a dcéry  [47]

Utorok

 

17:15

za zdr. a B. požehn. - Ľubka Litvová  [48]

Streda

Streda po 7. veľkonočnej nedeli

Kántrový deň

  6:30

/

Štvrtok

Štvrtok po 7. veľkonočnej nedeli

 

17:15

/

Piatok

Piatok po 7. veľkonočnej nedeli

Kántrový deň

17:15

† Ladislav  [41]

Sobota

Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky

 

/

Nedeľa Zoslania
Ducha Svätého

 

Slávnosť

15:30 Klu

17:00

† Justína a Justín Tomčala, syn Pavol, dc. Renáta, zať Rudolf

/

Nedeľa

23. 5.

  8:00  L  

  9:15 Klu

10:30

/

† Anna a František Králik, syn František, zať František

za farníkov

L vysielaná naživo

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS