Farnosť Stará Bystrica
Až v nebi sa dozvieme, čo sme dlžní chudobným za to,
že nám pomohli lepšie milovať Boha.
Matka Tereza

Nedeľné oznamy

 

Piata veľkonočná nedeľa – 15. mája 2022

 

 

  1. Dnešná popoludňajšia májová pobožnosť bude o 13:30 h. pri kaplnke Panny Márie u Slezákov.

  2. Včera prijalo 79 našich farníkov sviatosť birmovania. Blahoželáme im a modlíme sa za nich.

  3. Novopobirmovaní si môžu po sv. omši vyzdvihnúť pamiatku na birmovanie.

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Sobota

Piata veľkonočná nedeľa

17:00 Klu

za zdravie a B. požehnanie pre rodinu

Nedeľa

15. 5.

  8:00     

10:30 1SP

za farníkov

za prvoprijímajúcich

Pondelok

Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
Spomienka

17:15

† Dušan Kučera  (1. výr.)

Utorok

Utorok po 5. veľkonočnej nedeli

17:15

† Michal Klučko a Juraj Brisuda  [40]

Streda

Streda po 5. veľkonočnej nedeli

  6:30

/

Štvrtok

Štvrtok po 5. veľkonočnej nedeli

17:15

za členov ruže z Nižných Lánov  [46]

Piatok

Piatok po 5. veľkonočnej nedeli

17:15

za duše v očistci  [42]

Sobota

Sobota po 5. veľkonočnej nedeli

  8:00

† Ladislav Kuric, rodičia Kuricovi a Skaličanovi  [30]

Nedeľa

22. 5.

Šiesta veľkonočná nedeľa

  8:00    

  9:15 Klu

10:30

/

† Anna a Anton Škorvaga

za farníkov

1SP slávnosť prvého svätého prijímania

 

Žiadne snímky

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS