Farnosť Stará Bystrica
Spásu neprináša ľudská práca, ale Kristovo utrpenie.
sv. Edita Steinová

Nedeľné oznamy

 

Tridsiata nedeľa – 24. októbra 2021

 

 1. Dnes slávime misijnú nedeľu či Svetový deň misií. Koná sa celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku je zvlášť venovaná farnostiam v Keni, ktoré sú najviac postihnuté chudobou a suchom. Pán Boh odplať Vaše milodary!

 2. V stredu a piatok bude sv. omša ráno 6:30h.

 3. Spovedanie z prvopiatkového týždňa presunieme na tento týždeň, aby sme mali možnosť získavania odpustkov za zomrelých.

 4. Spovedanie v tomto týždni: pred a po omšiach;
  v stredu a piatok aj od 17. a 19. h.;
  v Klubine vo štvrtok od 19. h. 

 5. Chorých navštívim v utorok dopoludnia.

 6. Omše v týždni:  režim základ
  Nedeľné omše:  8:00 režim očkovaní;  ostatné režim základ.
  Prosím, dodržiavajte dovolenú kapacitu kostola a ochranné hygienické opatrenia.

 7. Zo stolíka vzadu si môžete vziať časopis Svetové misie so zaujímavými článkami na tému dnešnej misijnej nedele.

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Sobota

Tridsiata nedeľa
v Cezročnom období

Misijná nedeľa

15:30 Klu

17:00

za zdravie a Božiu pomoc – Helena

za šťastný pôrod – Monika

Nedeľa

24. 10.

  8:00  

  9:15 Klu

10:30

/

† Štefan Gardlo, manž. Alžbeta, rodičia Gardlovi, Sladiniakovi a Kopčekovi

za farníkov

Pondelok

 

17:15

† Milan Strnádel (1. výr.)

Utorok

 

17:15

† Jozef Škorvánek (1. výr.)

Streda

 

  6:30

/

Štvrtok

Sv. Šimona a Júdu, apoštolov
Sviatok

17:15

poďak. za 30 r. manželstva –
Viera a Ľubomír

Piatok

 

  6:30

/

Sobota

 

 

 

Tridsiata prvá nedeľa
v Cezročnom období

15:30 Klu

17:00

† Jozef a Mária Jaškovi

za farníkov

Nedeľa

31. 10.

  8:00  

  9:15 Klu

10:30

† Milan Ševec (1. výr.)

† Viktor a Anna Zajačikovi a ich rodičia

† Milan Vladár (1. výr.)

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS