Farnosť Stará Bystrica
Spásu neprináša ľudská práca, ale Kristovo utrpenie.
sv. Edita Steinová

Kategória neobsahuj žiadne články ani podkategórie

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS