Farnosť Stará Bystrica
Spásu neprináša ľudská práca, ale Kristovo utrpenie.
sv. Edita Steinová

Zaujímavé články a myšlienky v čase epidémie

Rozličné zaujímavosti na tento čas

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS