Farnosť Stará Bystrica
Život je zverený človeku ako poklad, ktorý nesmie premárniť.
Ján Pavol II.

Farský úrad

  • Farský úrad sa nachádza v budove fary vedľa farského kostola.
     
  • Telefón:  +421 41 4327822
     
  • Email:  starabystrica@fara.sk
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS