Farnosť Stará Bystrica
Život je zverený človeku ako poklad, ktorý nesmie premárniť.
Ján Pavol II.

Príprava na manželstvo

Kurzy prípravy na manželsvo

Uzavretie manželstva

Informácie k uzavretiu kánonického manželstva

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS