Farnosť Stará Bystrica
Až v nebi sa dozvieme, čo sme dlžní chudobným za to,
že nám pomohli lepšie milovať Boha.
Matka Tereza

Služba pri Božom hrobe 2022

Biela sobota 16. apríla 2022

Bdenie s Ježišom v Getsemanoch 2022

Noc zo Zeleného štvrtka na Veľký piatok

14.–15. apríla 2022

Veľkonočné trojdnie 2022

Veľkonočné trojdnie Pánovho umučenia a zmŕtvychvstania

Nedeľné oznamy

 

Piata veľkonočná nedeľa – 15. mája 2022

 

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS