Farnosť Stará Bystrica
Život je zverený človeku ako poklad, ktorý nesmie premárniť.
Ján Pavol II.

Nedeľné oznamy

 

Piata nedeľa – 5. februára 2023

 

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS