Farnosť Stará Bystrica
Rob to, čo dokážeš a modli sa za to,
čo nedokážeš – a Boh dá, aby si to dokázal.
sv. Augustín

Farská celodenná poklona 2021

bude v dňoch 31. júla – 1. augusta 2021 (prvá augustová nedeľa)

 

Vyberme si jednotlivé polhodiny:
- najskôr skupiny (modlitbové spoločenstvo, ruža, skupinka veriacich z niektorej oblasti a pod.);
- voľné miesta potom obsadia rodiny a jednotlivci.

Nahlasovanie: telefonicky, mailom, osobne (v sakristii) ...

Koronavírus - obmedzenia a informácie

  • Dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách stratil platnosť 30. 6. 2021.

(Opatrenia platné v našej farnosti sú priebežne aktualizované vo vnútri tohto článku.)

Nedeľné oznamy

 

Sedemnásta nedeľa – 25. júla 2021

 

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS