Farnosť Stará Bystrica
Spásu neprináša ľudská práca, ale Kristovo utrpenie.
sv. Edita Steinová

Birmovanci Stará Bystrica

—> stránky pre birmovancov

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS