Farnosť Stará Bystrica
Spásu neprináša ľudská práca, ale Kristovo utrpenie.
sv. Edita Steinová
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS