Farnosť Stará Bystrica
Máme moc byť v raji s Bohom už teraz, byť šťastní s Ním aj v tejto chvíli ak milujeme ako On miluje, ak pomáhame ako On pomáha, ak dávame ako On dáva, ak slúžime ako On slúži.
Matka Tereza

Modlitba Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa

Pre túto mimoriadnu situáciu, kedy veriaci nemôžu ísť na svätú omšu, napísal olomoucký arcibiskup Jan Graubner špeciálnu modlitbu.

 

 

Pane, dobrý Bože, obraciame sa k tebe v našej tiesni.

Priznávame nielen svoju obmedzenosť, ale aj bezmocnosť.

Vraciame sa k tebe a vyznávame, že ty si všemohúci.

Ty jediný si Pán. Len tebe patrí všetka moc a sláva.

 

Pokorne a so zahanbenou tvárou priznávame,

že sme boli príliš upriamení na svoje práva a nároky,

hľadali sme príjemnosť a pohodlie, zábavu či adrenalín,

nedbali sme na druhých, ani na teba a tvoj poriadok.

K prírode sme boli bezohľadní a chceli sme stále viac.

Cestovaním za krásami sme znečistili vzduch i more.

Svojou bezohľadnosťou sme nakopili hory odpadkov.

Svojou chamtivosťou sme zamorili polia pesticídmi,

vody antibiotikami, hormónmi a antikoncepciou,

správali sme sa ako páni sveta a vládcovia stvorenstva,

upravovali sme si zákony i pravidlá myslenia.

Prestal si byť pre nás istotou, keďže je všetko relatívne

a absolútne je už len naše naduté ja.

Z toho potom pramenia mnohé naše konflikty.

 

Vo svojej zaslepenosti sme nedokázali čítať znamenia.

Hlásatelia radostne oznamovali, že zase bude svietiť slniečko.

Väčšine nevadilo, že vysychajú stromy a množia sa myši,

že v krajinách bez dažďa je hlad a ľudia utekajú za chlebom.

Iní utekajú pred vojnou, ktorá je tu vlastne len preto,

aby mal niekto väčší zisk, vplyv a moc,

aby bol odbyt zbraní a niekde inde mali slušní ľudia prácu.

Peniaze a zisk sa nám stali najvyšším bohom,

ktorému sme obetovali spravodlivosť a právo

i biedu chudákov v rozvojových krajinách.

Šťastie jednotlivcov sme stavali vyššie než zodpovednosť,

chvíľkové pocity nad vernosť manželským sľubom,

práva dospelých nad právo detí na lásku oboch rodičov,

na istotu domova a zdravé morálne životné prostredie,

pretože sme sa nedokázali zriecť zlého príkladu.

Sebectvo nám zabránilo žiť pre ďalšiu generáciu,

miliónom počatých detí sme nedovolili narodiť sa,

a tak vymierame a nemá na nás kto pracovať.

Utečencov neprijímame, pretože sa ich bojíme.

Ako bezohľadní kolonizátori prijímame z iných krajín

iba šikovné ruky a bystré hlavy,

zatiaľ čo ich krajiny bez nich upadajú

a nedokážu sa sami pozdvihnúť.

 

Prijmi, Pane, našu kajúcnosť a pokorné vyznanie.

Očisti nás, keď s ľútosťou priznávame svoju vinu.

Dopraj nám znovu povstať a vrátiť sa k tebe,

ktorý si Cesta, Pravda, Istota a Múdrosť.

Spoliehame sa na tvoju lásku a tvoje milosrdenstvo.

Stiahni trestajúcu ruku a zastav lavínu choroby.

Obráť nás a my sa vrátime k tebe.

Vezmi naše srdce kamenné a daj nám srdce z mäsa.

Vráť nám radosť z tvojej ochrany

a bezbožných budeme učiť o tvojich cestách,

svedčiť o tvojej láske a hlásať tvoju dobrotu.

Daj nám svojho Ducha, aby on v nás miloval,

keďže my sami nedokážeme nezištne milovať.

Daj nám odvahu zomierať sebe a žiť pre teba,

nechať sa viesť múdrosťou tvojho slova,

aby v nás zvíťazil tvoj život a rástlo tvoje kráľovstvo,

kráľovstvo spravodlivosti, lásky a pokoja.

Ty jediný si našou nádejou a my pevne veríme,

že nás, Bože, nesklameš.

Amen.

 

(Jan Graubner)

 

Zdroj:  https://www.ado.cz/2020/03/15/modlitba-arcibiskupa-olomouckeho-jana-graubnera/

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS