Farnosť Stará Bystrica
Život je zverený človeku ako poklad, ktorý nesmie premárniť.
Ján Pavol II.

Kaplnka u Králov

Požehnaná 12.9.2020.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS