Farnosť Stará Bystrica
Až v nebi sa dozvieme, čo sme dlžní chudobným za to,
že nám pomohli lepšie milovať Boha.
Matka Tereza

Kaplnka u Králov

Požehnaná 12.9.2020.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS