Farnosť Stará Bystrica
Spásu neprináša ľudská práca, ale Kristovo utrpenie.
sv. Edita Steinová

Údaje

Názov:

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Stará Bystrica

Adresa:

Stará Bystrica 567
02304  Stará Bystrica

IČO:

31925529

DIČ:

2021429872

Účet:

SK31 0900 0000 0000 5198 0096  (SLSP)
SK06 8330 0000 0027 0165 9990  (Fio banka)

Telefón:

+421 41 4327822

E-mail:

starabystrica@fara.sk

Web:

starabystricafara.sk

Štatutár:

Jozef Hlinka, farár

Admnistratívna
príslušnosť:

Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS