Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Dobrá novina 2020
Farnosť Stará Bystrica
Pre kresťana neexistujú cudzí ľudia. Náš blížny je vždy ten, koho máme pred sebou v tomto okamihu a kto nás väčšmi potrebuje, nehľadiac na to, či je toho "morálne hodný", alebo nie.
sv. Edita Steinová

eRko >> Dobrá novina 2020

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS