Farnosť Stará Bystrica
Život je zverený človeku ako poklad, ktorý nesmie premárniť.
Ján Pavol II.

Služba prinášania obetných darov

Prinášanie obetných darov

Omšové úmysly

Informácie ohľadom nahlasovania úmyslov svätých omší

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS