Farnosť Stará Bystrica
Život je zverený človeku ako poklad, ktorý nesmie premárniť.
Ján Pavol II.

Kontakty

 

  • Adresa:

Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Stará Bystrica

023 04  Stará Bystrica 567

 

  • Telefón:  +421 41 4327822
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS