Farnosť Stará Bystrica
Spásu neprináša ľudská práca, ale Kristovo utrpenie.
sv. Edita Steinová

Zaujímavé články a myšlienky v čase epidémie

Rozličné zaujímavosti na tento čas

Sledovanie omše cez médiá

Ako mať najlepší duchovný úžitok zo sledovania svätej omše, najmä nedeľnej, prostredníctvom médií?

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS