Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Živčákfest 2013 :)
Farnosť Stará Bystrica
Spásu neprináša ľudská práca, ale Kristovo utrpenie.
sv. Edita Steinová

Asterius >> Živčákfest 2013 :)

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS