Farnosť Stará Bystrica
Na otázku, či sa nám Pán prihovára v hluku, alebo v tichu, odpovedáme všetci, že v tichu. Prečo sa teda občas neodmlčíme ? Prečo sa nesnažíme počuť šepot Božieho hlasu v sebe, len čo ho zachytíme ?
Pavol VI.

Kamenný kríž pri kostole

Kamenný kríž pri kostole bol zhotovený v roku 1834 starobystrickým majstrom Jozefom Kuricom. Ide o jedno z jeho najkrajších diel. Kríž je vytesaný z pieskovca vyťaženého v neďalekej doline Senkov, kde sa v 1. pol. 19. storočia ťažil pieskovec aj na iné sochy a objekty.

Kríž je významným autentickým odkazom regionálnej histórie, stojacim na svojom pôvodnom mieste. Na jar roku 2014 sa ho podujali obnoviť na vlastné náklady obnoviť MUDr. Ivan Hudec a Bc. Gregor Hudec. Projekt reštaurovania kríža a jeho okolia vypracoval bez nároku na honorár Ing. arch. Ivan Jarina. Samotnú reštauráciu vykonal akademický sochár a reštaurátor Marek Repáň. Vznik a obnovenie kríža bude pripomínať bronzová tabuľa umiestnená na opornom kamennom múre, ktorú sponzorsky vytvoril a odlial akademický sochár Ondrej Zimka. Zaujímavosťou kamenného kríža je svätožiara z 23,5-karátového lístkového zlata v pozadí hlavy Ježiša Krista.

Obnovený kamenný kríž požehnal 9. novembra 2014 miestny farár Miroslav Janás. Viac —> TU.

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS