Farnosť Stará Bystrica
Život je zverený človeku ako poklad, ktorý nesmie premárniť.
Ján Pavol II.

Vybavovanie úradných záležitostí

 

  • Počas obmedzení a zákazu vychádzania sa vybavujú len neodkladné záležitosti (napr. pohreb). Aj tie vopred ohláste telefonicky.

 

Úradné záležitosti na farskom úrade môžete vybaviť najlepšie v týždni po sv. omši. Keď sme prítomní, vybavíme vás kedykoľvek.

Termín návštevy môžete dohodnúť aj telefonicky alebo e-mailom.

Prosíme, nevybavujte úradné záležitosti v nedeľu a prikázaný sviatok; pokiaľ je to možné, ani vo štvrtok (tzv. kňazský deň). Ak sa jedná o súrnu záležitosť alebo ste vo farnosti na návšteve, sme vám k dispozícii aj v tieto dni.

V prípade neprítomnosti využite telefónny kontakt.

 

Výpisy z matrík (krstný list a pod.) sa môžu vydávať jedine dotknutej osobe, t. zn. osobe, ktorej sa príslušný výpis týka, v prípade maloletého dieťaťa jeho rodičovi alebo zákonnému zástupcovi.

Iným osobám je možné vydať výpis len na základe písomného splnomocnenia dotknutej osoby.

(Zásady ochrany osobných údajov sú zverejnené na stránke: https://gdpr.kbs.sk/ ) 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS