Farnosť Stará Bystrica
Spásu neprináša ľudská práca, ale Kristovo utrpenie.
sv. Edita Steinová

Kostol sv. Michala Archanjela

Počet článkov: 1

Kaplnka Božej ochrany u Budošov

Požehnaná 29.8.2021. Požehnal vdp. Štefan Richtárik.

Kaplnka Božského srdca v Kotlinách

Kaplnka v chatovej osade Kotliny v katastri obce Klubina.

Požehnaná 3.10.2020. Požehnal misionár o. Martin Cingel.

Kaplnka u Králov

Požehnaná 12.9.2020.

Mapa

Sakrálne objekty na mape

Kaplnka Panny Márie – U Slezákov

(Územne patrí do Farnosti Radôstka.)

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS