Farnosť Stará Bystrica
Život je zverený človeku ako poklad, ktorý nesmie premárniť.
Ján Pavol II.

Najprv pokorná modlitba

Myšlienka na nedeľu 1. septembra 2019

Podmienkou účinnej angažovanosti za Božie veci je pokora všetkých aktivistov za konkrétnu realizáciu Božieho kráľovstva na zemi. Pokušiteľ nás zvádza myslieť si, že to len ľudská šikovnosť a mediálna zdatnosť sú základom a podmienkou úspechu a vysokej účasti pozvaných. Nie, my nechcime prvé miesta pri stole, ani uznanie más. Veď všetko stojí a padá na našich modlitbách, obetiach i sebazapreniach smerovaných s pokorou k Bohu. Na hlučnú ulicu prídeme s prázdnymi rukami, ak sme predtým v tichom rozhovore s Bohom neprosili Pána dejín, aby nás on viedol a on inšpiroval.

Pane, na pochode za život kráčaj s nami, buď našou silou, napĺňaj nás svojou láskou.

o. biskup Jozef Haľko

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS