Farnosť Stará Bystrica
Keď niekto hovorí v Božom mene,
nesmieme sa pozerať na hodinky.
Ján Pavol II.
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS