Farnosť Stará Bystrica
Spásu neprináša ľudská práca, ale Kristovo utrpenie.
sv. Edita Steinová

Veľkonočné trojdnie 2022

Veľkonočné trojdnie Pánovho umučenia a zmŕtvychvstania

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS