Farnosť Stará Bystrica
Veľká jednoduchosť iných udivuje a strháva ešte viac ako to,
čo je komplikované.
bl. Zdenka Schelingová

Senkov 2022

Svätá omša pri Kríži vďaky v Senkove sa konala v nedeľu po sviatku Povýšenia svätého kríža, 18. septembra 2022 o 10:30 hod.

Hoci bolo nie najpriaznivejšie počasie, zúčastnilo sa jej cca 80 veriacich; väčšina išla v sprievode od kostola. Počas procesie mrholilo, cez svätú omšu však vôbec nepršalo a po skončení slávenia vyšlo slniečko. Veľká vďaka patrí pracovníkom obce, ktorí pripravili na pódiu a vedľa neho stany, aby oltár a technika boli chránené pred dažďom.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS