Farnosť Stará Bystrica
Až v nebi sa dozvieme, čo sme dlžní chudobným za to,
že nám pomohli lepšie milovať Boha.
Matka Tereza

Betlehemské svetlo 2021

Betlehemské svetlo priviezli do našej farnosti naši hasiči vo štvrtok 23. decembra.

Priniesli ho do farského kostola, kaplnky v Klubine a rozniesli ku krížom a kaplnkám v celej farnosti. Pri kaplnkách a krížoch je betlehemské svetlo od 15. hod., označené nápisom "Betlehemské svetlo".

Miesta môžete pozrieť na mape:

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS