Farnosť Stará Bystrica
Spásu neprináša ľudská práca, ale Kristovo utrpenie.
sv. Edita Steinová

24 hodín pre Pána 2022

25.–26. marca 2022

 

Pred 4. pôstnou nedeľou sa koná celosvetová aktivita 24 hodín pre Pána.

Pápež František nás pozýva k modlitbe, adorácii, čítaniu Svätého písma, konaniu pokánia...

 

  • Program v našej farnosti:

  • Služba:
    • (možno sa príhlásiť: sms, e-mail, telefonicky, osobne)

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS