Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - VTZS- pondelok
Farnosť Stará Bystrica
Až v nebi sa dozvieme, čo sme dlžní chudobným za to,
že nám pomohli lepšie milovať Boha.
Matka Tereza

eRko >> VTZS- pondelok

17. jún- rozprávkový kvíz, minitalent, pieseň: Boh Ťa miluje
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS