Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Kaplnka u Kráľov
Farnosť Stará Bystrica
Byť kresťanom znamená:
byť pútnikom až do príchodu do Otcovho domu.
sv. Augustín

Súčasnosť >> Kaplnka u Kráľov

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS