Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Kaplnka Božej ochrany u Budošov
Farnosť Stará Bystrica
Spásu neprináša ľudská práca, ale Kristovo utrpenie.
sv. Edita Steinová

Súčasnosť >> Kaplnka Božej ochrany u Budošov

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS