Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Kaplnka Božej ochrany u Budošov
Farnosť Stará Bystrica
Keď niekto hovorí v Božom mene,
nesmieme sa pozerať na hodinky.
Ján Pavol II.

Súčasnosť >> Kaplnka Božej ochrany u Budošov

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS