Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Deň rodiny 2020
Farnosť Stará Bystrica
Byť kresťanom znamená:
byť pútnikom až do príchodu do Otcovho domu.
sv. Augustín

Súčasnosť >> Deň rodiny 2020

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS