Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Advent 2021
Farnosť Stará Bystrica
Spásu neprináša ľudská práca, ale Kristovo utrpenie.
sv. Edita Steinová

Súčasnosť >> Advent 2021

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS