Farnosť Stará Bystrica
Život je zverený človeku ako poklad, ktorý nesmie premárniť.
Ján Pavol II.

Misie 2023

Milí farníci, zvestujem Vám veľkú radosť:
V budúcom roku sa budú v našej farnosti konať sväté misie.
Termín:  od 18. do 26. marca 2023.
Budú ich viesť otcovia vincentíni.

Pripravujeme sa na túto dôležitú udalosť.

—> Modlitba

—> Články o misiách

 

MODLITBA ZA SVÄTÉ MISIE

 

Dobrý Bože, prosíme ťa
o tvoje požehnanie pre misie.

Daj nám svoje milosti,
aby obnova našej farnosti
viedla všetkých k zmiereniu s tebou.

Povzbudení tvojimi slovami
„Proste a dostanete“
prosíme ťa o sväté oduševnenie,
o dar ľútosti a opravdivú zmenu k lepšiemu.

Prenikaj ohňom Ducha Svätého srdcia tých,
ktorí nechcú prijať tvoju milosť
a pomôž im obrátiť sa.

Všetkých zapáľ ohňom odvahy,
aby sme povzbudzovali druhých
k účasti na misiách.

Nech Duch Svätý osvecuje misionárov,
aby slovo, ktoré hlásajú,
malo spásonosný účinok.

K tvojim nohám, Matka Božia,
skladáme celú misijnú prácu
v našej farnosti.

Pomôž nájsť hriešnikom cestu k obráteniu.
Posilňuj slabých a pritiahni všetkých
k svojmu Synovi Ježišovi Kristovi. Amen.


 

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS