Farnosť Stará Bystrica
Na otázku, či sa nám Pán prihovára v hluku, alebo v tichu, odpovedáme všetci, že v tichu. Prečo sa teda občas neodmlčíme ? Prečo sa nesnažíme počuť šepot Božieho hlasu v sebe, len čo ho zachytíme ?
Pavol VI.

Misie 2023 - priebeh

Misie vedú otcovia misionári sv. Vincenta de Paul.

 

  • Predmisijný víkend

 

P. Pavol Noga CM prišiel do našej farnosti už v piatok 10. marca spolu s 23 mladými misijnými dobrovoľníkmi zo Združenia mariánskej mládeže, pochádzajúcimi z rôznych kútov Slovenska (Banská Bystrica, Teplička nad Váhom, Horný Vadičov, Turany, Lendak, Trnava, Brezno). Svoje poslanie začali večer slávením svätej omše a adoráciou, po ktorej každý prijal osobitné požehnanie s Oltárnou sviatosťou.

V sobotu 11. marca títo mladí dobrovoľníci, sprevádzaní našimi 11 mladými dobrovoľníkmi, sa rozdelili do 11 skupín a prešli celou farnosťou, rozdelenou do 5 rajónov, od domu k domu, všetkých osobne pozvali na prežívanie misií. Rozniesli tak a odovzdali cca 980 obálok s programom misií. Toto pozývanie potom spolu s P. Pavlom zhodnotili pri vzájomnom zdieľaní. Následne slávením svätej omše svoju misiu ukončili.

Potrebovali sa posilniť aj telesne, takže fara bola naplnená príjemným hlukom, veselosťou, radosťou a nadšením z konania tejto služby. Pohostenie pre nich pripravovali S. Štefánia Nováková DKL a S. Andrea Špačková DKL z darov našich farníkov. Ubytovaní boli v chatkách (apartmánoch), ktoré na túto príležitosť poskytla Obec Stará Bystrica.

V nedeľu P. Pavol slávil všetky sv. omše vo farnosti, pri nich vysvetľoval cieľ misií a horlivo pozýval na ich prežívanie.

 

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS