Farnosť Stará Bystrica
Spásu neprináša ľudská práca, ale Kristovo utrpenie.
sv. Edita Steinová

Zápis na birmovku

Zápis záujemcov o sviatosť birmovania

—>  viac informácií

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS