Farnosť Stará Bystrica
Až v nebi sa dozvieme, čo sme dlžní chudobným za to,
že nám pomohli lepšie milovať Boha.
Matka Tereza

Štedrá večera - Rodinná liturgia

Na spoločnú modlitbu pri štedrej večeri môžeme použiť rodinnú liturgiu, ktorú pripravili kňazi v Kežmarku. Môžete si ju stiahnuť  —> TU.

Pokiaľ nám to okolnosti dovolia, zjednoťme sa na Štedrý večer. Sadnime si za štedrovečerný stôl v rovnakú hodinu – o 18:00 hod. K modlitbe nás pozve zvuk zvonov z veže farského kostola i z klubinskej zvoničky.

Nech nás všetkých Božie Dieťa obdarí svojím pokojom a istotou, že nikto z nás nie je sám!

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS