Farnosť Stará Bystrica
Láska nie je len niečím spontánnym a inštinktívnym: je to rozhodnutie, ktoré treba neustále potvrdzovať. Keď muža a ženu spája pravá láska, každý z nich berie na seba osud druhého ako svoj vlastný, aj za cenu námah a utrpení, aby ten druhý mal život a mal ho v hojnosti.
Ján Pavol II.

Senkov 2021

Nedeľa 19. septembra 2021

 

Svätá omša pri Kríži vďaky sa uskutočnila v nedeľu 19. septembra 2021 o 10:30 h. Hlúčik pútnikov sa zišiel pri kostole o 9:40, odkiaľ putovali do Senkova, modliac sa bolestný ruženec.

Trochu sychravé, ale Bohom požehnané počasie možno odradilo viacerých; avšak tí, ktorí sa púte a svätej omše zúčastnili, určite nebanujú – vedia, že z vďačnosti voči Pánu Bohu za jeho dary je hodno priniesť aj nejakú obetu...

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS