Farnosť Stará Bystrica
Život je zverený človeku ako poklad, ktorý nesmie premárniť.
Ján Pavol II.

Roráty 2022

 

S narodením Ježiša Krista to bolo takto...

 

Veľké očakávanie – pretože v Advente sa pripravujeme na najdôležitejšie narodenie v dejinách sveta – na narodenie Pána Ježiša.

Tohtoročné roráty nám (dospelým i deťom) pomôžu pochopiť, prečo bolo narodenie Pána Ježiša výnimočnou udalosťou a prečo sa Pán Boh rozhodol poslať na svet svojho Syna, ktorý sa stal človekom. Dozvieme sa tiež, aké bolo stáročné očakávanie Mesiáša.

Sprevádzať nás bude výnimočná postava: svätý Joachim, otec Panny Márie a dedko Pána Ježiša. Porozpráva nám o tom, ako to bolo s narodením Ježiša, ale aj o adventnom čakaní na neho.

Spolu s ním spoznáme hrdinov dejín spásy – ľudí, ktorí stáročia čakali na Mesiáša prisľúbeného Pánom Bohom, a prorokov, ktorí ohlasovali jeho príchod. Budeme sa učiť aj od Panny Márie a svätého Jozefa, ale aj od tých, ktorí sa s ním stretli ako prví, teda od betlehemských pastierov, starca Simeona, prorokyne Anny a mudrcov. A začneme Adamom a Evou, ktorých neposlušnosť voči Bohu začala dejiny spásy a "prinútila" Pána Boha k rozhodnutiu poslať svojho Syna na svet, aby napravil to, čo oni pokazili svojím hriechom...

 

 

Prihlásené deti dostanú takýto letáčik a každý deň takúto samolepku:

     

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS