Farnosť Stará Bystrica
Rob to, čo dokážeš a modli sa za to,
čo nedokážeš – a Boh dá, aby si to dokázal.
sv. Augustín

Rok svätého Jozefa

od 8. decembra 2020 do 8. decembra 2021

(informácie, zasvätenie vo vnútri tohto článku)

 

 


 

Zasvätenie sa svätému Jozefovi

 

"Teraz je čas svätého Jozefa!
Je čas zasvätiť sa svätému Jozefovi!"

 

Zasvätenie našej farnosti svätému Jozefovi sa uskutočnilo na slávnosť svätého Jozefa, 19. marca 2021. Tiež osobné zasvätenia jednotlivých osôb.

Zasväteniu predchádzala 33-dňová príprava, ktorú sme začali v nedeľu 14. februára.

  • Každý deň pred večerným požehnaním o 20:00 h. (naživo) sme si prečítali texty podľa predlohy a pomodlili sme sa Litánie k sv. Jozefovi.
  • Okrem toho si počas dňa každý sám prečítal ďalšie zaujímavé dopĺňajúce texty o svätom Jozefovi, ktoré boli k dispozícii na webe.
  • Kto sa nemohol zúčastniť spoločnej modlitby v priamom prenose, mohol si v hociktorú hodinu dňa urobiť túto prípravu v celosti podľa ponúknutých textov.
  • V nedeľu popoludní sme sa stretávali online v skupine Svätý Jozef - zasvätenie v aplikácii Signal.

 

♦  Modlitby


 


Litánie k svätému Jozefovi  II.

 

Pane, zmiluj sa. – Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. – Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. – Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, – zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, –
Duch Svätý, Bože, –
Svätá Trojica, jeden Boh, –

Svätý Jozef, muž plný viery, – oroduj za nás.
Svätý Jozef, muž odvážnej dôvery, –
Svätý Jozef, muž neochvejnej nádeje, –
Svätý Jozef, muž rozvážnej lásky, –
Svätý Jozef, muž ustavične pozorný voči Bohu, –
Svätý Jozef, muž pokornej múdrosti, –
Svätý Jozef, muž pravej slobody, –
Svätý Jozef, muž statočnej práce, –
Svätý Jozef, muž spravodlivý a zbožný, –
Svätý Jozef, muž čistej a nesebeckej lásky, –
Svätý Jozef, ochotný vždy počúvať Boha, –
Svätý Jozef, verný aj za cenu bolesti, –
Svätý Jozef, nežný, tichý a vľúdny, –
Svätý Jozef, zodpovedný v ťažkostiach života, –
Svätý Jozef, vzor skutočných otcov rodín, –
Svätý Jozef, milujúci manžel Panny Márie, –
Svätý Jozef, mocný a verný v pokušeniach zlého, –
Svätý Jozef, žiarivý príklad vnútorného života, –
Svätý Jozef, pre teba milovať znamenalo slúžiť, –
Svätý Jozef, pre teba práca bola vyjadrením lásky, –
Svätý Jozef, ty si svoj život postavil na Božom slove, –
Svätý Jozef, ty si v modlitbe hľadal svetlo a pravdu, –
Svätý Jozef, ty si zakúsil vyhnanstvo, –
Svätý Jozef, ty si v nebezpečenstve smrti chránil rodinu, –
Svätý Jozef, teba neodradili odmietnutie a chudoba, –
Svätý Jozef, ty si nikdy neprestal veriť, dúfať a milovať, –
Svätý Jozef, ty si sa rozhodoval múdro a v láske, –
Svätý Jozef, ty si spolucítil s druhými, –
Svätý Jozef, ty si čerpal silu z dôvery a mlčania, –
Svätý Jozef, ty si daroval Bohu všetko, čo si mal a čím si bol, –
Svätý Jozef, ty vyprosuješ lásku aj v zomieraní, –
Svätý Jozef, ty chrániš Cirkev, Kristovo tajomné telo, –

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, – zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, – vyslyš náš, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, – zmiluj sa nad nami.

V/. Svätý Jozef, vyvolený slúžiť Božiemu plánu spásy.
R/. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame.

Modlime sa:
Nebeský Otce, ty i chcel, aby svätý Jozef, muž spravodlivý a poslušný, verne slúžil dielu spásy; na jeho príhovor nám pomáhaj, aby sme svoj život viery, nádeje a lásky žili spravodlivo a sväto. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.


 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS