Farnosť Stará Bystrica
Láska nie je len niečím spontánnym a inštinktívnym: je to rozhodnutie, ktoré treba neustále potvrdzovať. Keď muža a ženu spája pravá láska, každý z nich berie na seba osud druhého ako svoj vlastný, aj za cenu námah a utrpení, aby ten druhý mal život a mal ho v hojnosti.
Ján Pavol II.

Požehnanie kaplnky u Budošov

29. augusta 2021

(reportáž i foto)

V časti u Budošov, pred Chalupou Mariana, sa nachádza novovybudovaná kaplnka Božej ochrany so starobylým obrazom Svätého kríža a sochami Ježišovho Srdca a Srdca Panny Márie.

Autorom a zhotoviteľom kaplnky je p. Ľubomír Belák s manželkou, ktorý ju vybudoval na svojom pozemku pred ubytovacím zariadením, ktoré prevádzkuje.

Kaplnka bola požehnaná v nedeľu 29. 8. 2021 popoludní, za pekného počasia, hoci na ten deň boli predpovedané zrážky.

Kaplnku požehnal vdp. Štefan Richtárik, kaplán v Skalitom, vnuk p. Beláka, spolu s naším p. farárom.

Požehnania sa zúčastnilo cca 100 veriacich, predovšetkým z okolitých častí, ale aj známi z iných farností.

Kaplnku radi využívajú veriaci farnosti, ako aj hostia ubytovacieho zariadenia.

 

(na fotogalérii sa pracuje)
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS