Farnosť Stará Bystrica
Rob to, čo dokážeš a modli sa za to,
čo nedokážeš – a Boh dá, aby si to dokázal.
sv. Augustín

Pozdrav od Mons. Mariana Šurába (hody 2020)

Náš bývalý pán farár, vsdp. kanonik, Mons. prof. ThDr. Marian Šuráb, PhD. nám k našim hodom poslal tento pozdrav:

 

Milí Starobystričania,

chcem poďakovať p. farárovi za pozvanie na vaše hody. Žiaľ, z epidemiologických dôvodov sa nestretneme vo vašom peknom kostole. Chcem vám preto aspoň takouto formou poblahoželať k dnešnej nedeli, keď si slávnostným spôsobom uctíte vášho patróna, sv. Michala Archanjela. Je to požehnaný deň pre celú farnosť a obec.

Pápež František napísal, že sa už nedá ignorovať, ako sa v posledných desaťročiach prerušilo generačné odovzdávanie kresťanskej viery v katolíckom ľude. Pribúda rodičov, ktorí nedávajú krstiť svoje deti a neučia ich modliť sa (Evangelii gaudium, 70). Verím, že vo vašej farnosti a v rodinách to tak nie je, ale predsa je to posolstvo, nad ktorým sa musíme všetci zamyslieť. Práve farské hody ponúkajú vhodnú príležitosť, aby sa každý opýtal, čo robí a nerobí vo svojich rodinách vo veci odovzdávania viery a osobného svedectva.

Nech vás ochraňuje sv. Michal Archanjel od každého zla na tele a na duši. Ako Božie deti žite zodpovedne svoj život v pravej slobode, ktorá sa prejavuje v tom, že robíte to, čo máte robiť ako kresťania a občania. Spravujte si vlastný osobný a rodinný život tak, aby ste robili dobré meno svojej rodine a farnosti. Neklaňajte sa nikdy ani veciam, ani ľuďom, ale len pravému Bohu.

Srdečne vás všetkých pozdravujem.

Marian Šuráb

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS