Farnosť Stará Bystrica
Láska nie je len niečím spontánnym a inštinktívnym: je to rozhodnutie, ktoré treba neustále potvrdzovať. Keď muža a ženu spája pravá láska, každý z nich berie na seba osud druhého ako svoj vlastný, aj za cenu námah a utrpení, aby ten druhý mal život a mal ho v hojnosti.
Ján Pavol II.

Povýšky 2021

Svätá omša pri kaplnke Panny Márie na Povýškoch – Klubina, Povýšky – 22. augusta 2021

—>  Program púte

Procesia šla od sochy Panny Márie pri obecnom úrade v Klubine o 13. hod. Cestou sme sa modlili radostný ruženec. Ku kaplnke sme prišli za spevu piesne Mária ochrana.

Hlavným celebrantom sv. omše bol vdp. Peter Škor, farár Farnosti Zborov nad Bystricou. Pri sv. omši spievali z Krásna nad Kysucou.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS