Farnosť Stará Bystrica
Život je zverený človeku ako poklad, ktorý nesmie premárniť.
Ján Pavol II.

Požadovaný článok nebol nájdený

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS