Farnosť Stará Bystrica
Až v nebi sa dozvieme, čo sme dlžní chudobným za to,
že nám pomohli lepšie milovať Boha.
Matka Tereza

Nedeľa Božieho slova 2022

V 3. nedeľu v Cezročnom období, ktorá tento rok pripadne na 23. januára, slávime v Katolíckej cirkvi Nedeľu Božieho slova.

...

Aj v našich domácnostiach prejavme v tento deň zvláštnym spôsobom úctu Božiemu slovu. Môžeme k tomu použiť niektoré z ponúkaných námetov:

 

Viac o Nedeli Božieho slova:

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS