Farnosť Stará Bystrica
Boh nás volá k vernosti, nie k úspechu.
Matka Tereza

Misie 2023 - program

 

Misie Stará Bystrica 2023

Program

 

(tlačová verzia dole)

 

Sobota – 18. marca 2023

17:00

SB

Modlitba k Duchu Svätému

 

 

Symbolické odovzdanie farnosti misionárom

 

 

Modlitba za sväté misie

 

 

Úvodná sv. omša s misijnou kázňou: KDE SI, ADAM?

 

 

 

Nedeľa – 19. marca 2023

  8:00

SB

Sv. omša s misijnou kázňou

  9:15

Klu

Sv. omša s misijnou kázňou

10:30

SB

Sv. omša s misijnou kázňou

 

 

téma: GENERÁLNA SVÄTÁ SPOVEĎ

15:00

SB

Stretnutie s mládežou

17:00

SB

Stavovská náuka pre mužov

 

 

 

Pondelok – 20. marca 2023

  8:00

SB

Sv. omša s misijnou kázňou: HRIECH

Dopoludnia:

 

Návšteva škôl

15:00

SB

Sv. omša za účasti detí

17:00

SB

Sv. omša s misijnou kázňou: OBRÁTENIE

18:00

SB

Stavovská náuka pre ženy

 

 

 

Utorok – 21. marca 2023

  8:00

SB

Sv. omša s misijnou kázňou: SPOVEĎ

Dopoludnia:

 

Návšteva obecných úradov

15:00

SB

Sv. omša za účasti detí

17:00

SB,K

Sv. omša s misijnou kázňou: SMRŤ A SÚD

18:00

SB,K

Pobožnosť za zosnulých na cintoríne

 

 

(priniesť sviece a foto zosnulého)

 

 

 

Streda – 22. marca 2023

  8:00

SB

Sv. omša s misijnou kázňou: CIRKEV

15:00

SB

Sv. omša za účasti detí

17:00

SB

Sv. omša s misijnou kázňou: JEŽIŠ – DARCA ŽIVOTA

18:00

SB

Večer svedectiev

 

 

Nikodémova noc

 

 

 

Štvrtok – 23. marca 2023

  8:00

SB

Sv. omša s misijnou kázňou: VIERA

17:00

SB

Sv. omša s misijnou kázňou: EUCHARISTIA

18:00

SB

Adorácia na spôsob Taizé

 

 

 

Piatok – 24. marca 2023

Celodenný pôst za duchovné ovocie misií

  8:00

SB,K

Sv. omša s misijnou kázňou: UTRPENIE

 

 

s udelením sviatosti pomazania chorých

 

 

s požehnaním a rozdávaním Červeného škapuliara

Dopoludnia:

 

Návšteva chorých po domoch

17:00

SB

Sv. omša s misijnou kázňou: LÁSKA

 

 

s možnosťou obnovy manželských sľubov

18:00

SB

Krížová cesta cez obec

 

 

 

Sobota – 25. marca 2023

  8:00

SB

Sv. omša s misijnou kázňou: MODLITBA

15:00

SB

Stretnutie s mládežou

17:00

SB

Divadielko o sv. Kataríne Labouré

 

 

(v podaní našich detí)

17:30

SB

Sv. omša s misijnou kázňou: PANNA MÁRIA

 

 

s požehnaním a rozdávaním zázračnej medaily Panny Márie

 

 

 

Nedeľa – 26. marca 2023

  8:00

SB

Sv. omša s misijnou kázňou

  9:15

Klu

Sv. omša s misijnou kázňou

10:30

SB

Záverečná svätá omša s misijnou kázňou

 

 

téma: KRÍŽ

14:00

SB

Záverečná pobožnosť:

 

 

Zverenie farnosti pod ochranu Panny Márie

 

 

Te Deum

 

 

Požehnanie a uctenie misijného kríža

 

misie-program2

 
misie-program

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS