Farnosť Stará Bystrica
Život je zverený človeku ako poklad, ktorý nesmie premárniť.
Ján Pavol II.

Milión detí sa modlí ruženec 2022

18. októbra 2022

 

V utorok 18. októbra 2022 sa deti zo ZŠsMŠ Stará Bystrica znova zapojili do celosvetovej aktivity Milión detí sa modlí ruženec. Počas vyučovania sa presunuli do kostola, kde sa spoločne modlili radostný ruženec za mier a jednotu vo svete. Celú modlitbu viedli žiaci 2. stupňa pod vedením svojich učiteliek a katechétiek. K jednotlivým desiatkom použili zamyslenia, ktoré pripravila Pápežská nadácia ACN.

Tejto iniciatíve sa venovalo aj 11 detí z Klubiny a Starej Bystrice spolu so svojou animátorkou na stretnutí eRka.

(Viac o aktivite —> TU.)

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS