Farnosť Stará Bystrica
Život je zverený človeku ako poklad, ktorý nesmie premárniť.
Ján Pavol II.

Lány 2022 - obnovená kaplnka

Nedeľa 9. októbra 2022

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS