Farnosť Stará Bystrica
Ak sa niekedy stanem svätou- určite budem sväticou temnoty. Budem nepretržite chýbať v nebi, aby som zasvietila svetlo tým,
ktorí sú na zemi v temnote.
Matka Tereza

Koronavírus - obmedzenia a informácie

 • Povinnosť účasti na nedeľnej omši nezaväzuje veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a tých, ktorým prítomnosť neumožňujú miestne okolnosti, napríklad zhoršená epidemická situácia.
 • Na území našej diecézy platí dišpenz od povinnosti zúčastniť sa na svätej omši v nedeľu a v prikázaný sviatok.

Od stredy 12.1.2022 platia nové obmedzenia pre bohoslužby

viac–>

 

 • Bohoslužby:
  • obmedzená kapacita 100 osôb alebo max. 50% / 25% kapacity kostola (bez spevu / so spevom)
  • len režim OP (očkovaní a prekonali covid-19 v ostatných 180 dňoch)
  • pre účastníkov bohoslužieb je povinný platný covid pas
 • Pre nezaočkovaných:
  • je k dispozícii režim "individuálnej pastorácie",
  • t.j. vyslúženie sviatostí po osobnom dohovore s kňazom
  • môžete si dohodnúť s kňazom – sms, mail, telefonicky
  • v priestore sa nesmú vytvárať rady čakajúcich
 • Možnosť individuálnej návštevy kostola.
 • V interiéri povinný respirátor.
 • Nedeľná omša o 8:00 je vysielaná —> naživo.
 • (Prihlasovanie na nedeľné bohoslužby sa nateraz ruší.)

 

 

Snažíme sa byť zodpovední, disciplinovaní a ohľaduplní.

 

==================================

 

Pravidlá pre pobyt v kostole a pri slávení svätej omše:

 • Pri hlavnom vchode do kostola je umiestnené upozornenie na platné opatrenia.
 • Do kostola majú zakázaný vstup osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia.
 • Vstup a pobyt v kostole je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami.
 • Pri vstupe do kostola (vždy) si dezinfikujeme ruky.
  (V predsieni farského kostola je dezinfekcia na stene; môže sa použiť aj vlastný dezinfekčný prostriedok.)
 • Všetci účastníci bohoslužieb sú povinní dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky.
 • V kostole je zabezpečené vetranie (oknami). Pravidelne sú dezinfikované kľučky a kontaktné plochy. 
 • Sväteničky zostávajú prázdne, nepoužívame požehnanú vodu pri vstupe ani pri východe z kostola.
 • V laviciach neponechávame žiadne osobné veci ani bohoslužobné predmety.
  (Zabudnuté veci sú na zemi pri bočných oltároch, neskôr na stolíku v predsieni, potom sa odstránia.)
 • Znak pokoja sa vynecháva (nepodávame si ruky; môžeme nahradiť úkonom hlavy).
 • Sväté prijímanie sa v tomto čase na základe dovolenia biskupskej konferencie podáva prednostne do rúk.
       •  Na chvíľu prijatia Eucharistie si zložíme rúško.
       •  Pristúpime ku kňazovi tak, že predložíme dlane položené na seba vo výške hrude.
       •  Kňaz položí Eucharistiu veriacemu na otvorenú dlaň.
       •  Veriaci si pred kňazom druhou rukou vezme Eucharistiu z dlane a vloží do úst.
       •  Nasadíme si rúško a až potom odídeme na svoje miesto. Neodchádzame spred kňaza s Eucharistiou v ruke!
       •  Kto z vážneho zdravotného alebo iného dôvodu nemôže (príp. nechce) prijať Eucharistiu do rúk, nech prichádza na sväté prijímanie posledný.
 
 
 
 
 

Odkazy:

 

Podávanie svätého prijímania do rúk

K téme prijímania Eucharistie do rúk

V núdzi bez spovedníka si vzbuďme dokonalú ľútosť

Možnosť získania odpustkov

Vysvetlenie odpustkov a foriem spovede

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS