Farnosť Stará Bystrica
Láska nie je len niečím spontánnym a inštinktívnym: je to rozhodnutie, ktoré treba neustále potvrdzovať. Keď muža a ženu spája pravá láska, každý z nich berie na seba osud druhého ako svoj vlastný, aj za cenu námah a utrpení, aby ten druhý mal život a mal ho v hojnosti.
Ján Pavol II.

Farské hody 2021

Nedeľa 3. októbra 2021

Duchovná príprava a slávenie hodov

 

V týždni predchádzajúcom sláveniu hodov sme sa chceli duchovne obnoviť a pripraviť.

 

Program prípravy a slávenia:

 • Od pondelka do soboty budú sv. omše o 17:00 h.
 • V pondelok, utorok a štvrtok sa nám v rámci svätej omše pozvaní kňazi prihovoriana zvolenú tému. Pred omšou budú k dispozícii k sv. spovedi.
 • V stredu je slávnosť titulu nášho kostola - sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov.
  • V tento deň môžeme v našom kostole získať úplné odpustky.
  • Od 6:00 do 17:00 bude vystavená Oltárna sviatosť k tichej adorácii.
  • Pomodlíme sa jednotlivé časti liturgie hodín: o 8:00 posvätné čítanie a ranné chvály, o 12:00 modlitbu dňa a o 16:30 vešpery.
  • Po večernej svätej omši sa pomodlíme litánie k sv. Michalovi pri jeho soche na rínku.
 • V piatok - prvý v mesiaci - bude po omši odprosujúca pobožnosť.  (Omša aj v Klubine o 19:00.)
 • Príležitosť vyspovedať sa máme v pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 16 h., v stredu priebežne počas poklony (celý deň).

 

 • V sobotu - prvá v mesiaci - bude o 16:00 fatimská pobožnosť.
 • Nedeľa - deň hodovej slávnosti:
  • Sväté omše: 8:00, 10:30 a v sobotu 17:00  (Klubina v sobotu 18:30).
  • (Sv. omša o 10:30 mal byť zvlášť slávnostná a podľa plánu ju mal sláviť vzácny hosť – J.E. Viliam Judák, nitriansky biskup. Je nám veľmi ľúto, že kvôli zhoršujúcej sa situácii a obmedzeniam to nie je možné.)
  • Slávnostný deň zakončíme o 17:30 ďakovnou pobožnosťou a eucharistickým požehnaním.

 

Program prípravy a slávenia:  (pozri obrázok)

—> program [PDF]

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS