Farnosť Stará Bystrica
Až v nebi sa dozvieme, čo sme dlžní chudobným za to,
že nám pomohli lepšie milovať Boha.
Matka Tereza

Príhovor o. biskupa Tomáša - sviatok Svätej rodiny 2021

—> VIDEO

—> Príhovor

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS