Farnosť Stará Bystrica
Spásu neprináša ľudská práca, ale Kristovo utrpenie.
sv. Edita Steinová

Farská celodenná poklona 2021

bola v dňoch 31. júla – 1. augusta 2021 (prvá augustová nedeľa)

 

Mali sme možnosť vybrať si jednotlivé polhodiny:
- najskôr skupiny (modlitbové spoločenstvo, ruža, skupinka veriacich z niektorej oblasti a pod.);
- voľné miesta potom obsadili rodiny a jednotlivci.

Nahlasovanie: telefonicky, mailom, osobne (v sakristii) ...

 

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS