Farnosť Stará Bystrica
Boh nás volá k vernosti, nie k úspechu.
Matka Tereza

Deviatnik k Panne Márii Zázračnej medaily

18. – 26. novembra

Deviatnik  —>  TU

Pieseň  —>  TU

 

Pozývame k modlitbe tohto deviatnika zvlášť členov Združenia Zázračnej medaily (stali sa nimi tí, ktorí sa prihlásili k prijatiu kaplnky), ale aj všetkých ostatných. Modlime sa ho v našich rodinách. Budeme sa ho modliť aj v kostole pred svätou omšou, v nedeľu popoludní.

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS